Læs mere om vores SÆRLIGE TILBUD OG EVENTS herLæs mere om vores SÆRLIGE TILBUD OG EVENTS her

Miljø og bæredygtighed

Single Double Double Deluxe Double Deluxe Waterfront Loft Deluxe Konference Suite Admiral Suite Tower Suite SALT bistro bar SALT terrasse Vinsmagning Morgenmad Møder og konference Middagsselskaber Firmafester og teambuilding Event lokaler Vinsmagning Fredagsbar Sejlskibe Pakker Særlige tilbud Udforsk byen Gavekort Admiral blog
Single Double Double Deluxe Double Deluxe Waterfront Loft Deluxe Konference Suite Admiral Suite Tower Suite SALT bistro bar SALT terrasse Vinsmagning Morgenmad Møder og konference Middagsselskaber Firmafester og teambuilding Event lokaler Vinsmagning Fredagsbar Sejlskibe Pakker Særlige tilbud Udforsk byen Gavekort Admiral blog
Single Double Double Deluxe Double Deluxe Waterfront Loft Deluxe Konference Suite Admiral Suite Tower Suite SALT bistro bar SALT terrasse Vinsmagning Morgenmad Møder og konference Middagsselskaber Firmafester og teambuilding Event lokaler Vinsmagning Fredagsbar Sejlskibe Pakker Særlige tilbud Udforsk byen Gavekort Admiral blog
Single Double Double Deluxe Double Deluxe Waterfront Loft Deluxe Konference Suite Admiral Suite Tower Suite SALT bistro bar SALT terrasse Vinsmagning Morgenmad Møder og konference Middagsselskaber Firmafester og teambuilding Event lokaler Vinsmagning Fredagsbar Sejlskibe Pakker Særlige tilbud Udforsk byen Gavekort Admiral blog

Vi tager ansvar

Admiral Hotel er medlem af den internationale miljøorganisation Green Key og følger fastsatte kriterier for energiforbrug, affaldssortering, miljørigtige indkøb og et bæredygtigt forbrug.

Derudover, som medlem af den faglige brancheorganisation Dansk Erhverv, respekterer og overholder vi krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, og vi følger FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder FN’s verdensmål.

Hjælp os med, at hjælpe miljøet

I led med ansvarlig hoteldrift, er miljøet noget vi tænker på, og inkorporerer i vores daglige gøremål. Vi arbejder kontinuerligt for en grønnere agenda, som f.eks. mindre madspild, mindre affald og mindre plast samt mere genanvendelse og sikring af ressourceanvendelse.

Vi informerer løbende alle vores medarbejdere om hvordan de bedst muligt bidrager med bæredygtighed i huset, og dermed tager et medansvar for en bæredygtig fremtid. Ligeledes er det vigtigt for os, at du som gæst informeres om vores bæredygtige tiltag, og hvordan du selv kan bidrage, når du overnatter hos os.

FN’s verdensmål nr. 12
– Ansvarligt forbrug og produktion

Affaldssortering

På hele hotellet, i restauranten og på værelserne, sorterer vi affald. Ligeledes beder vi vores gæster gøre det samme hvor det er muligt – på hotelværelset, i fællesområder og udenfor i naturen. Det ønsker vi selvfølgelig, at gøre let for dig. På værelset kan du nemt stille dine dåser, plast- og glasflasker ved siden af skraldespanden, så det er nemt for housekeeping at sortere. Aviser og rent papir kan lægges i skraldespandens ene rum, der er markeret. Det andet rum er til almindeligt blandet affald. Eventuelle batterier afleveres i receptionen, så sørger vi for, at de kommer videre til genbrugsstationen.

Læs mere
Vis mindre

Jo mere vi sorterer affald, jo mere kan det genanvendes

Vi har udfaset vores engangsplastartikler og indkøber i stedet 100% bionedbrydelige produkter.

Hjælp os med at sortere dit affald på hotellet, så vi sammen sikrer en mere bæredygtig agenda. Vi sorterer selv følgende:

Pap sorteres fra og komprimeres i pappresse til genanvendelse.
Papir fra vores kontorer indsamles i særskilt beholder, der afhentes til forarbejdning af genbrugspapir.
Flasker indsamles til genanvendelse.
Glas og porcelæn sorteres i særskilte beholdere og afhentes til brug for genanvendelse bl.a som underlag i vejbelægning.
Madaffald og andet organisk affald afhentes og bruges til bl.a. produktion af kød- og benmel.
Restaffald, det affald der er tilovers når alt andet er sorteret fra, køres til et forbrændingsanlæg, hvor affaldet bliver omsat til ny energi.
Plast og metal sorteres i særskilte beholdere og afhentes til genbrugsstation.
Batterier, elektronisk affald samt lyskilder sorteres og køres på genbrugsstation af vores egne medarbejdere.

Læs mere
Vis mindre

Madspild og bæredygtig mad

Vi har stort fokus på at minimere madspild, og på indkøb af mere bæredygtig mad.
Vi portionerer vores anretninger og afpasser efter dagens gæsteantal. Vi sørger for at bruge sæsonbestemte og lokale, danske eller europæiske varer, og køber så vidt muligt altid økologiske og miljømærkede produkter.

Vi har indført en vegetardag i vores kantine og sorterer eventuelt overskydende mad til brug for biogas.

Læs mere
Vis mindre

Der bliver mindre rent vand – både i Danmark og i resten af verden. Nye vandbesparende produkter og omtanke sparer meget rent vand.

FN’s verdensmål nr. 6
– Rent vand og sanitet

Værelser med intelligens

I forbindelse med ombygningen og renoveringen af vores 366 værelser i 2019, blev der installeret intelligent styring af varme, lys og Aircool. Med nye lystyper, styring og måling, sparer vi på energien gennem hele bygningen.

Der er automatisk tænd og sluk via nøglekort på alle værelser, og der er lysdæmpning, natsænkning og urstyring i fællesområder samt på hotellets udeområde. Der er monteret energibesparende LED pærer i alle armaturer, lamper på værelser, i gæsteområder og i restauranten.

Læs mere
Vis mindre

Energirigtig vandanvendelse

Vi har en energirigtig vandanvendelse ved at benytte havvand til vores AirCool system på vores gæsteværelser. Vores tiltag til reducering af hotellets spildevandsforbrug gennem effektiv vandanvendelse ved indsatte perlatorer i alle vandhaner og brusere, begrænser vandforbruget op til 50%.

Vandforbrug og vandspild begrænses yderligere ved mulighed for for at benytte lille og stort skyl på alle toiletter.

Læs mere
Vis mindre

Vi nedkøler med vand fra havnen

Fra oktober til maj, hvor havvandstemperaturen er lav, produceres køling til hotellets værelser ved at trække det kolde havvand fra Københavns havn ind til de centrale køleanlæg, via rørledninger fra HOFOR.

Ved hjælp af en veksler anvendes det kolde vand til at køle vandet i hotellets egne systemer, hvorefter vandet sendes retur til HOFOR.

Læs mere
Vis mindre

Vi udvikler os dynamisk

Da vi som hotel hele tiden gør os klogere på nye tiltag og nye måder at arbejde mere bæredygtigt og miljørigtigt, er vi hele tiden under udvikling når det gælder miljø og bæredygtighed. Foruden nogle af de verdensmål vi har uddybet på siden, har vi også udviklet tiltag med henblik på andre punkter af FN’s verdensmål, bl.a.:

Nr. 3 – Sundhed og trivsel
Nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene
Nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
Nr. 10 – Mindre ulighed

Har du ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, vil det glæde os at høre om det. Har du spørgsmål til vores tiltag, kan du kontakte os på information@admiralhotel.dk.