Book værelse
Miljøvenligt hotel
Book nu

Et ophold med ren samvittighed…

Som hotel- og restaurantvirksomhed i et 200-år gammelt pakhus, hvor naturmaterialer og ægthed er nøgleord, er miljøbevidsthed også en grundlæggende værdi for os.

Som gæst på Copenhagen Admiral Hotel er du i grønne hænder, så du kan lægge dig til at sove med god samvittighed. Vi har fået miljømærket Grøn Nøgle, fordi vi netop gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Vi har igennem mange år arbejdet på at minimere belastningen af miljøet i den daglige drift, og vi vil til stadighed tage ansvar for og arbejde på, at der udvises respekt for miljøet.

Vores overordnede strategi skal sikre, at el, varme- og vandforbrug samt miljøpåvirkninger fra den daglige drift begrænses mest muligt. Det vil vi gøre ved at forbedre vores produkter, serviceydelser og arbejdsgange samt ved at minimere spild.

Affald El og vand  Grøn nøgle Morgenmad

Udendørs område  Varme

Affald

Pap sorteres fra og komprimeres i pappresse til genanvendelse.
Papir fra vores kontorer indsamles i en særskilt beholder, der afhentes til forarbejdning til nyt papir.
Flasker, glas og porcelæn sorteres i særskilte beholdere og afhentes til genanvendelse.
Madaffald og organisk affald afhentes til produktion af bl.a. kød- og benmel.
Restaffald køres til forbrændingsanlægget, hvor affaldet bliver omsat til el og varme.
Jern, metal, batterier, elektronisk affald samt lyskilder sorteres og afleveres på genbrugsstationen.

El og vand

Der er automatisk tænd og sluk via nøglekort på alle værelser på Admiral Hotel. Herudover er der lysdæmpning, natsænkning og ur-styring i fællesområder samt på hotellets udeområde.
Vandforbruget følges nøje på målere separat for hotel og køkken, der endvidere er afdelingsopdelte. Vandforbruget på vores opvaskemaskine måles separat og følges uge for uge.

Værelserne er udstyret med lavskylstoiletter, mens der er vandsparefunktion i alle brusehoveder og vandhaner.

Grøn nøgle

På Admiral Hotel kan du sove med god samvittighed, da vi prioriterer miljøet højt. Igennem en årrække har vi arbejdet på at minimere belastningen af miljøet i den daglige drift med fokus på el-, varme – og vandforbrug. Vores varmeanlæg, pumper og ventilation er alt sammen styret via CTS, og vi benytter lavenergiruder overalt. I dagligdagen har vi fokus på at få sorteret vores skrald, at få sendt diverse materialer til genbrugsstationerne og at restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget. Vi sigter altid mod at finde de smarteste og mest miljørigtige løsninger, da miljøbevidsthed er en af vores kerneværdier.

Som bevis på denne indsats har vi modtaget miljømærket Grøn Nøgle.

Læs mere

Morgenmad

De fleste af vores mælkeprodukter, såsom smør, ymer, yoghurt og mælk, er økologiske. Herudover er müsli, havregryn og æg tilmed økologiske.

Vi arbejder på at minimere engangsemballagen i forbindelse med morgenmad.

Udendørs område

Ukrudtsbekæmpelse sker ved brug af gasbrænder (vi bruger ikke ukrudtsmidler). Vi indsamler haveaffald, der køres til kompostering på genbrugsstationen.

Varme

Varmeanlæg, pumper og ventilation er styret via CTS. Der er lavenergiruder overalt, og ved udskiftning skiftes til de nyeste modeller inden for lavenergiruder.