Book værelse
Book nu

Et ophold med ren samvittighed…

Som hotel- og restaurantvirksomhed i et 200-år gammelt pakhus, hvor naturmaterialer og ægthed er nøgleord, er miljøbevidsthed også en grundlæggende værdi for os.

Som gæst på Copenhagen Admiral Hotel er du i grønne hænder, så du kan lægge dig til at sove med god samvittighed. Vi har fået miljømærket Grøn Nøgle, fordi vi netop gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet – vi er et miljøvenligt hotel.

Vi har igennem mange år arbejdet på at minimere belastningen af miljøet i den daglige drift, og vi vil til stadighed tage ansvar for og arbejde på, at der udvises respekt for miljøet.

Vores overordnede strategi skal sikre, at el, varme- og vandforbrug samt miljøpåvirkninger fra den daglige drift begrænses mest muligt. Det vil vi gøre ved at forbedre vores produkter, serviceydelser og arbejdsgange samt ved at minimere spild.

Affald CSR-politik Cykeludlejning og løberuter El og vand

Grøn nøgle Morgenmad  Indkøb  Udendørs område

Varme Værelser

Affald

Pap sorteres fra og komprimeres i pappresse til genanvendelse.
Papir fra vores kontorer indsamles i en særskilt beholder, der afhentes til forarbejdning til nyt papir.
Flasker, glas og porcelæn sorteres i særskilte beholdere og afhentes til genanvendelse.
Madaffald og organisk affald afhentes til produktion af bl.a. kød- og benmel.
Restaffald køres til forbrændingsanlægget, hvor affaldet bliver omsat til el og varme.
Jern, metal, batterier, elektronisk affald samt lyskilder sorteres og afleveres på genbrugsstationen.

CSR-politik

Copenhagen Admiral Hotel respekterer og arbejder aktivt for internationalt anerkendte CSR principper, der omfatter menneske- og arbejdstagerrettigheder og bedre miljø- og klimaforhold.

Miljøbevidsthed er en grundlæggende værdi for Admiral Hotel. Vi har igennem mange år arbejdet for at minimere belastning af miljøet, og vi vil til stadighed tage ansvar og agere for, at der udvises respekt for miljøet fra både vores medarbejdere, leverandører og vores gæster.

Vores overordnede strategi skal sikre, at energiforbruget samt miljøpåvirkninger fra den daglige drift begrænses mest muligt. Det gør vi ved at forbedre vores tiltag, arbejdsgange, vores produkter, vores serviceydelser og ved at minimere spild.

Det er essentielt for os at vores leverandører har de samme værdier og arbejder for at vise miljøhensyn, at minimere emballageforbrug og at bruge internationalt anerkendte miljøprodukter i deres produktion.

Admiral Hotel er medlem af den internationalt anerkendte miljøorganisation Green-key, og vi har forpligtet os til at følge deres kriterier for miljøarbejde udover vores egne miljømål, der udstikkes hvert år.

Vi arbejder målrettet for løbende at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere gennem Admiral Hotels Arbejdsmiljøorganisation. Som medlem af vores faglige brancheorganisation HORESTA, respekterer og overholder vi krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, og vi følger FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Vi tilstræber at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles retfærdigt, ligeværdigt og med respekt, og hvor de kan realisere deres fulde potentiale.

Vi tilstræber, at samtlige af vores medarbejdere løbende bliver udviklet og dygtiggjort indenfor deres virkefelt samt vores overordnede mål og visioner.

Vi lægger stor vægt på trivsel og socialt engagement og ønsker at være en god og sund virksomhed for samtlige medarbejdere.

Cykeludlejning og løberuter

Vi udlejer cykler til vores gæster og anviser gerne nærmeste offentlige transportmiddel.

Vi anviser løberuter og rekreative områder nær hotellet til vores gæster.

El og vand

Der er automatisk tænd og sluk via nøglekort på alle værelser på Admiral Hotel. Herudover er der lysdæmpning, natsænkning og ur-styring i fællesområder samt på hotellets udeområde.
Vandforbruget følges nøje på målere separat for hotel og køkken, der endvidere er afdelingsopdelte. Vandforbruget på vores opvaskemaskine måles separat og følges uge for uge.

Værelserne er udstyret med lavskylstoiletter, mens der er vandsparefunktion i alle brusehoveder og vandhaner.

Grøn nøgle

På Admiral Hotel kan du sove med god samvittighed, da vi prioriterer miljøet højt. Igennem en årrække har vi arbejdet på at minimere belastningen af miljøet i den daglige drift med fokus på el-, varme – og vandforbrug. Vores varmeanlæg, pumper og ventilation er alt sammen styret via CTS, og vi benytter lavenergiruder overalt.

I dagligdagen har vi fokus på at få sorteret vores skrald, at få sendt diverse materialer til genbrugsstationerne, og restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget. Vi sigter altid mod at finde de smarteste og mest miljørigtige løsninger, da miljøbevidsthed er en af vores kerneværdier.

Som bevis på denne indsats har vi modtaget miljømærket Grøn Nøgle.

Indkøb

Vi indkøber energirigtige hårde hvidevarer og kontormaskiner samt miljøcertificeret kopipapir, der genbruges til notatpapir.

Vi benytter et miljøcertificeret trykkeri ved tryk af vores brochure- og mødemateriale.

Morgenmad

De fleste af vores mælkeprodukter, såsom smør, ymer, yoghurt og mælk, er økologiske. Herudover er brød, müsli, havregryn og æg tilmed økologiske.

Vi arbejder på at minimere engangsemballagen i forbindelse med morgenmad.

Udendørs område

Ukrudtsbekæmpelse sker ved brug af gasbrænder (vi bruger ikke ukrudtsmidler). Vi indsamler haveaffald, der køres til kompostering på genbrugsstationen.

Varme

Varmeanlæg, pumper og ventilation er styret via CTS. Der er lavenergiruder overalt, og ved udskiftning skiftes til de nyeste modeller inden for lavenergiruder.

Værelser

Alle vores 366 værelser er røgfri.

Vores linnedleverandør DFD, er miljømærket med Svanen.

Vores rengøring foretages af De Fem Stjerner, der udelukkende bruger miljømærkede rengøringsprodukter.

Vi opfordrer vores gæster ved skiltning til at undgå unødig håndklæde og sæbe/shampoo skift for at skåne miljøet.

Vore dyner og hovedpuder på værelserne er allergivenlige.